خانه

---> ایمنی جرثقیل

بازگشت به لیست

ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل

جرثقيل سقفي بايد كارت مشخصاتي داشته باشد كه خصوصيات جرثقيل منجمله ظرفيت، در آن قيدشده باشد. علاوه بر اين بر روي قسمتهاي مختلف مكانيزم متناسب مورد مي‌بايستي اطلاعات مورد نظربطور واضح و روشن نوشته شده باشد.

١- فواندسيون و اسكلت بندي محل استقرار جرثقيلهاي سقفي بايستي متناسب با ظرفيت اسمي جرثقيل محاسبه گردد.

٢- سيم بكسلهايي كه براي باربندي بكار برده مي‌شوند بايد كاملا سالم باشند هر يك از سيم بكسلها بايد با باري كه دو برابر بار مجاز باشد امتحان شود و شاهينها و وسايل كمكي ديگر نيز بايد با باري كه ٢٥ درصد بيشتر از ظرفيت رسمي آنها باشد ، تحت آزمايش قرار گيرندآزمايش حداقل هر ٦ ماه يك مرتبه بايد تجديد شود.

٣- محكم كردن سيم بكسل به تجهيزات و وسايل بايد بطور مطمئن صورت گيرد. محكم كردن سيم بكسلها با روشهايي كه امكان سائيدگي يا گير كردن و يا بريدگي سيم بكسل را در بر داشته باشند، مجازنمي‌باشد.

٤- اتصال دو سر دو قطعه سيم بكسل به منظور بدست آوردن سيم طويل تر بوسيله گيره، مجاز نمي‌باشد.

 ٥- انتخاب باربند به نسبت وزن سيستم و قواره آن صورت مي‌گيرد. قدرت باربند بر اساس قطر طناب يا تعداد رشته هاي زير بار و ضريب اطمينان مورد نظر تعيين مي‌شود.

٦- هنگام باز كردن و پيچانيدن سيم بكسل به دور قرقره بايد دقت شود كه سيم بكسل گره و پيچ و تاب پيدا نكند.

 ٧- بكار بردن قرقره هاييكه چرخ آنها شكسته يا ترك داشته باشد يا اينكه بوش و محور قلاب آنها سائيدگي يا ترك و يا هر نقص فني ديگر داشته باشد، مجاز نمي‌باشد.

 

 

 جرثقیل | جرثقیل سقفی | جرثقیل دروازه ای | زرین مهر
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کیهان فراز زرین می باشد